loading

31 tydzień zwykły

Do Chrystusa, który dał nam przykład doskonałej służby braciom, skierujmy nasze wołanie:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, by zawsze służyli powierzonemu im ludowi z oddaniem i miłością.

2. Módlmy się za rządzących, by dbali o tworzenie miejsc wsparcia i terapii dla osób doświadczających różnego rodzaju trudności.

3. Módlmy się za rozeznających swoje powołanie, by nie lękali się poświęcić swojego życia na służbę Bogu i bliźnim.

4. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, by z oddaniem i zaangażowaniem przekazywali wiedzę młodym ludziom.

5. Módlmy się za zmarłych, by trud ich życia na ziemi był wynagrodzony radością przebywania z Bogiem w Jego królestwie.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, byśmy nigdy nie poniżali drugiego człowieka.

Panie Jezu, wysłuchaj naszej modlitwy, abyśmy za Twoim przykładem mogli z oddaniem i miłością służyć Tobie w naszych braciach i siostrach. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest