loading

31 tydzień zwykły DP

Skierujmy nasze pokorne prośby do Boga, który świat stworzył, odkupił i nieustannie podtrzymuje w istnieniu.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

1. Panie, Źródło Prawdy, spraw, prosimy, aby chrześcijanie coraz bardziej poznawali Ciebie i Twoją naukę i nie dali się zwieść różnym poglądom mającym na celu osłabienie Twojego Kościoła.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

2. Panie, Wzorze Dobroci, spraw, prosimy, aby kapłani na wzór Chrystusa szukali zagubionych i wszystkim ludziom głosili Twoje miłosierdzie.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

3. Panie, Dobry Pasterzu, który szukasz każdego człowieka, spraw, prosimy, aby trwający w grzechach odmienili swoje życie i starali się wynagrodzić zło, które uczynili.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

4. Panie, Miłośniku Życia, spraw, prosimy, aby parlamentarzyści zawsze stawali po stronie prawa do życia dzieci nienarodzonych i osób zagrożonych eutanazją oraz zabiegali o właściwą politykę prorodzinną.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

5. Panie, Boże Dobroci, spraw, prosimy, aby nasi zmarli mogli cieszyć się życiem wiecznym.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

6. Panie, pełen chwały, spraw, prosimy, abyśmy umieli dostrzegać Twoją dobroć w naszym życiu i zawsze Ci za nią dziękowali.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

Panie, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy mogli oddawać Ci chwałę całym naszym życiem, wierząc, że Ty nas znasz i wiesz, czego nam rzeczywiście potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen