loading

Do Jezusa Chrystusa, który nieustannie troszczy się o swój Kościół, zanieśmy nasze modlitwy:

1. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby z miłością i w pokorze prowadzili Lud Boży do zbawienia.

2. Módlmy się za osoby pragnące poświęcić się Bogu w kapłaństwie i życiu konsekrowanym, aby napełnione Duchem Świętym, wiernie odpowiadały na Boże wezwanie.

3. Módlmy się za wszystkich, którym powierzona jest władza, aby ich praca i wszelkie starania przyczyniały się do poprawy warunków do życia i wzrostu świętości całych społeczeństw.

4. Módlmy się za ludzi, którzy z powodu różnych nałogów i uzależnień znaleźli się na marginesie życia społecznego, aby otoczeni pomocą, znaleźli drogę do wolności.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, by Bóg w swoim miłosierdziu dopuścił ich do grona zbawionych.

6. Módlmy się za nas, by Pan zechciał przemienić nasze serca według swojego Serca i udzielał nam moc do świadczenia o Jego miłości do człowieka.

Panie Jezu Chryste, który jesteś zawsze blisko każdego z nas, usłysz nasze wołania, które z ufnością Ci przedstawiamy. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.