loading

31 tydzień zwykły DP

Jezus pozostawił nam przykazania miłości Boga i bliźniego. Prośmy Go o łaskę życia nimi w naszej codzienności.

     Pomagaj nam żyć Twoją miłością.

1. Panie Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, prosimy Cię za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, których wezwałeś do uczestniczenia w Twojej misji, uczyń ich życie świętym.

     Pomagaj nam żyć Twoją miłością.

2. Panie Jezu, prosimy Cię za mieszkańców naszej Ojczyzny, dodawaj każdemu odwagi życia w nadziei, aby wszystkie narody umacniały się w jedności i wzajemnym poszanowaniu swoich praw.

     Pomagaj nam żyć Twoją miłością.

3. Panie Jezu, prosimy Cię za ludzi nauki, kultury i sztuki, by swoimi darami pomagali innym ludziom odkrywać piękno, dobro i prawdę.

     Pomagaj nam żyć Twoją miłością.

4. Panie Jezu, prosimy Cię za ludzi młodych, aby w dokonywanych wyborach, które będą miały wpływ na ich przyszłość potrafili radośnie przyjmować Twoje zaproszenie do naśladowania Cię w życiu kapłańskim lub konsekrowanym.

     Pomagaj nam żyć Twoją miłością.

5. Panie Jezu, prosimy Cię, za tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny i za tych, którzy wciąż jeszcze giną, broniąc granic i niepodległości własnego kraju, niech cieszą się pełnią szczęścia w niebie.

     Pomagaj nam żyć Twoją miłością.

6. Panie Jezu, prosimy cię za nas, tutaj zgromadzonych, abyśmy, wielbiąc Cię i słuchając jako Mistrza i Pana, coraz bardziej upodabniali się do Ciebie.

     Pomagaj nam żyć Twoją miłością.

Panie Jezu, podtrzymuj nas w drodze do Ciebie, abyśmy żyli i kochali tak, jak Ty nas uczysz. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.