loading

31 tydzień zwykły DP

Do Boga, który świat stworzył, odkupił i nieustannie podtrzymuje w istnieniu, skierujmy nasze pokorne prośby.
Daj nam doświadczyć Twojej miłości!
1. Panie, Źródło Prawdy, spraw, prosimy, aby chrześcijanie coraz bardziej poznawali Ciebie i Twoją naukę i nie dali się zwieść różnym poglądom mającym na celu osłabienie Twojego
Kościoła.
Daj nam doświadczyć Twojej miłości!
2. Panie, Wzorze Dobroci, spraw, prosimy, aby kapłani na wzór Chrystusa szukali zagubionych i wszystkim ludziom głosili Twoje miłosierdzie.
Daj nam doświadczyć Twojej miłości!
3. Panie, Dobry Pasterzu, który szukasz każdego człowieka, spraw, prosimy, aby grzesznicy odmienili swoje życie i starali się wynagrodzić zło, które uczynili.
Daj nam doświadczyć Twojej miłości!
4. Panie, Miłośniku Życia, spraw, prosimy, aby parlamentarzyści zawsze stawali po stronie prawa do życia dzieci nienarodzonych i zabiegali o właściwą politykę prorodzinną.
Daj nam doświadczyć Twojej miłości!
5. Panie, Boże Dobroci, spraw, prosimy, aby nasi zmarli mogli cieszyć się życiem wiecznym.
Daj nam doświadczyć Twojej miłości!
6. Panie pełen chwały, spraw, prosimy, abyśmy umieli dostrzegać Twoją dobroć w naszym życiu i zawsze Ci za nią dziękowali.
Daj nam doświadczyć Twojej miłości!
Wierzymy, Panie, że nas wysłuchujesz, ufamy, że Twoje rozwiązania naszych problemów są zawsze najlepsze. Bądź uwielbiony, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.