loading

31 tydzień zwykły

Bóg Ojciec dał nam swojego umiłowanego Syna, abyśmy mieli Orędownika i Wspomożyciela. Przez Niego przedstawmy Ojcu nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby wzrastał w pragnieniu dobra i czynił dobro płynące z wiary.
2. Módlmy się za ludzi nauki, aby dokonywane przez nich odkrycia służyły ludzkości w poznaniu Bożych prawd.
3. Módlmy się za artystów, aby przez sztukę odkrywali przed światem Boże piękno.
4. Módlmy się za niewierzących i zagubionych, aby byli otwarci na pomoc ze strony osób im życzliwych i bliskich.
5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Chrystus Król Miłosierdzia doprowadził ich do chwały Zmartwychwstania.
6. Módlmy się za nas, abyśmy dali się odnaleźć Chrystusowi i uwierzyli w Jego miłość do nas.
Boże, uwielbiamy Twoje Przenajświętsze Imię, przez które jesteśmy zbawieni. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.