loading

32 tydzień w ciągu roku

Umocnieni słowem Bożym i wdzięczni za 100 lat niepodległości naszego narodu, zanieśmy modlitwy do Boga:

1. Módlmy się, za papieża [Franciszka] i wszystkich pasterzy Kościoła, aby swym życiem i nauczaniem świadczyli o Bożej miłości i dawali przykład wrażliwości na potrzeby ubogich.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby trwając w wierności Bogu i Ewangelii, stawała się krajem prowadzącym swoich obywateli do królestwa Bożego.

3. Módlmy się o mądrość dla rządzących, którzy są odpowiedzialni za losy Polski i Polaków, aby sprawując władzę, pamiętali o tym, że pochodzi ona od Boga i jest służbą narodowi.

4. Módlmy się za polską młodzież, aby dobrze przygotowała się do przyjęcia odpowiedzialności za nasz kraj i budowała jego przyszłość, opierając się na wartościach ewangelicznych.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy oddali swoje życie za wolność Polski, aby otrzymali wieczną nagrodę za swoje poświęcenie i oglądali Boga twarzą w twarz.

6. Módlmy się za nas, abyśmy potrafili pielęgnować dążność do prawdziwej wolności w nas samych, w naszych rodzinach oraz w środowiskach i miejscach pracy.

Wszechmogący Boże, z Twojej ręki Polska odzyskała suwerenność. Uwielbiamy Cię i dziękujemy za 100 lat niepodległości oraz prosimy, abyś wysłuchał modlitw swojego Kościoła. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest