loading

32 tydzień zwykły

Do Boga, który z czułością troszczy się o potrzebujących, zanieśmy ufne prośby:

1. Módlmy się za papieża (Franciszka) i całe duchowieństwo, aby żywym przykładem zachęcali do uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby zauważali potrzeby ubogich i znaleźli skuteczne sposoby zażegnania klęsk głodu i braku wody.

3. Módlmy się za wdowy, wdowców i osoby samotne, aby doświadczali zaspokojenia potrzeb przez instytucje państwowe oraz życzliwości i troski znajomych.

4. Módlmy się za osoby decydujące o finansach, aby kierowały się mądrością i miłością bliźniego.

5. Módlmy się za zmarłych w ubóstwie i opuszczeniu, aby odziedziczyli skarby królestwa Bożego.

6. Módlmy się za nas, abyśmy dostrzegali wokół osoby potrzebujące pomocy i byli narzędziami Bożej troski i miłości.

Boże, który widzisz i zaspakajasz nasze potrzeby, prosimy, przyjmij nasze ufne błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.