loading

32 tydzień zwykły

Do Boga, który nas umiłował i przez łaskę udziela nam wiecznego pocieszenia, zanośmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby wierny nauce Chrystusa wskazywał drogę swoim wiernym.

2. Módlmy się za rządzących, aby nie nadużywali swojej władzy, ale ustanawiając prawa, zawsze mieli na uwadze ochronę ludzkiego życia.

3. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, aby nie zwątpili w obecność Chrystusa i Jego pomoc.

4. Módlmy się za ludzi nauki, aby zgłębiana wiedza prowadziła ich do odkrywania i ukazywania światu Bożych prawd.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Chrystus, Pierworodny spośród umarłych doprowadził ich do chwały zmartwychwstania.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wybawieni od ludzi przewrotnych i złych wiernie głosili Dobrą Nowinę, którą jest Jezus Chrystus.

Panie, nasz Boże, wierzymy i wyznajemy, że Ty umacniasz nas i strzeżesz od złego. Prosimy, wysłuchaj naszego wołania i umocnij naszą wiarę, abyśmy z radością mogli Cię wychwalać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.