loading

32 tydzień zwykły

Zanieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca pełnego miłości:

1. Módlmy się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby we współczesnym świecie byli bezkompromisowymi świadkami Ewangelii.
2. Módlmy się za instytucje i stowarzyszenia, które przyczyniają się do pomocy Kościołowi w krajach misyjnych, aby ich praca przynosiła dobre owoce.

3. Módlmy się za sprawujących władzę, aby nie ustawali w dążeniach do zaprowadzenia pokoju i sprawiedliwości na całym świecie.

4. Módlmy się o dar nieba dla zmarłych, aby Pan przyjął ich do swojego królestwa.

5. Módlmy się za nas samych, aby każde spotkanie z Jezusem w Eucharystii uwrażliwiało nas na potrzeby bliźnich i motywowało do pełnienia czynów miłosierdzia.

Boże Ojcze, który nieustannie pochylasz się nad każdym z nas, wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.