loading

32 tydzień zwykły

Do Jezusa, który wzywa nas do pójścia za Nim, skierujmy naszą modlitwę:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby byli przykładem radykalnego pójścia za Chrystusem.

2. Módlmy się za polityków, aby podejmowali powierzone im obowiązki w duchu służby i odpowiedzialności za dobre wypełnienie zadań, które mają do wykonania.

3. Módlmy się za młodych ludzi, rozeznających swoje powołanie, aby przykład Jezusa inspirował ich do pójścia drogą służby i miłości braciom.

4. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy swoim życiem służyli dobru innych, aby ich zasługi zostały wynagrodzone radością przebywania w królestwie niebieskim.

5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy służyli swoim rodzinom bliskością i troską.

Chryste, Ty dałeś nam przykład doskonałej służby i oddałeś życie, abyśmy mogli żyć. Wysłuchaj naszej modlitwy i ucz nas nieustannego oddawania życia Tobie i braciom. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest