loading

32 tydzień zwykły DP

Bracia i siostry, z płonącą lampą w dłoni i z sercem oczekującym przyjścia naszego Pana i Oblubieńca zanieśmy do Boga Ojca błagania o zbawienie wszystkich ludzi.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasza światłości.

1. Prosimy Cię za Kościół, aby w nim i przez niego jaśniała światłość Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem i naszym życiem.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasza światłości.

2. Prosimy Cię za prześladowanych chrześcijan, aby nie lękali się tych, którzy zabijają ciało, ale z płonącym sercem przemieniali świat od wewnątrz.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasza światłości.

3. Prosimy Cię za naszą Ojczyznę, aby dzięki mądrości rządzących cieszyła się wolnością i pokojem, a wszyscy, którzy ją zamieszkują, wzajemnie się szanowali i wspierali.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasza światłości.

4. Prosimy Cię za konających, aby nie tracili nadziei i z wiarą wyczekiwali na spotkanie z Bogiem, który jest światłością wieczną.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasza światłości.

5. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy nie zniechęcali się napotykanymi trudnościami, ciągłym pośpiechem i brakiem czasu, ale z sercem dyspozycyjnym żyli w oczekiwaniu na przyjście Pana w chwale.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasza światłości.

Boże, który powołałeś nas do istnienia i uczyniłeś na swój obraz i podobieństwo, wysłuchaj próśb, które zanosimy i spraw, aby przez naszą czujność i wierność zajaśniało w świecie Twoje światło. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.