loading

32 tydzień zwykły DP

Boga, Ojca bogatego w miłosierdzie, prośmy z ufnością.
     Panie, w Tobie nasze życie i zmartwychwstanie.

1. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego, aby niezłomnie i jak najowocniej realizował we współczesnym świecie zlecone mu przez Pana posłannictwo.
     Panie, w Tobie nasze życie i zmartwychwstanie.

2. Módlmy się o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla wszystkich rządzących w Polsce i poza jej granicami, aby wsparci łaską, chętnie i odważnie, wytrwale i mądrze przywracali Boży ład i porządek wszędzie, gdzie sprawują swą władzę.
     Panie, w Tobie nasze życie i zmartwychwstanie.

3. Módlmy się o dar licznych i świętych powołań kapłańskich, aby w Polsce i w świecie nie zabrakło głosicieli słowa Bożego i szafarzy łaski sakramentalnej.
     Panie, w Tobie nasze życie i zmartwychwstanie.

4. Módlmy się o łaskę miłosierdzia Bożego dla grzeszników, aby się nawrócili, porzucili zło i wybrali dobro, a także wytrwali na Bożej drodze życia do końca.
     Panie, w Tobie nasze życie i zmartwychwstanie.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby doznali od Boga miłosierdzia i mogli oglądać Go w niebie twarzą w twarz, radując się uczestnictwem w Jego życiu, świętości i szczęśliwości.
     Panie, w Tobie nasze życie i zmartwychwstanie.

6. Módlmy się o umocnienie w wierze w zmartwychwstanie ciał i życie wieczne, abyśmy każdego dnia coraz doskonalej pełnili wolę Bożą i stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa.
     Panie, w Tobie nasze życie i zmartwychwstanie.

Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wysłuchaj modlitwy zanoszone przez nas do Ciebie i spraw, abyśmy ubogaceni Twoją łaską stawali się coraz bardziej miłymi Tobie dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.