loading

32 tydzień zwykły

Jezusowi, który jest naszym życiem i zmartwychwstaniem, przedstawmy nasze prośby.
     Jezu, Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!
1. Prosimy Cię za papieżem, abyś umocnił go w wierze i ustrzegł od złego.
     Jezu, Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!
2. Prosimy Cię za prześladowanych za wiarę, aby nie wątpili w Bożą łaskę i potrafili wybaczać z serca tym, którzy ich prześladują.
     Jezu, Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!
3. Prosimy Cię za małżeństwa niesakramentalne, aby umacniały swą wiarę i gorliwość w modlitwie, trwając we wspólnocie Kościoła.
     Jezu, Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!
4. Prosimy Cię za siostry i braci zakonnych, aby całym swoim życiem ukazywali piękno królestwa niebieskiego.
     Jezu, Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!
5. Prosimy Cię za zmarłych, aby mogli radować się przebywaniem z Tobą na wieki.
     Jezu, Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!
6. Prosimy Cię za nas zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy przez przyjęcie Komunii Świętej już kosztowali słodyczy zjednoczenia z Bogiem.
     Jezu, Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!
Boże, Ty ukazujesz nam ścieżki życia, które prowadzą nas do Ciebie. Wysłuchaj nas i umocnij naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.