loading

33 tydzień w ciągu roku

Z wiarą i ufnością wołajmy do Boga, który dla naszego zbawienia posłał na świat swojego Syna:

1. Módlmy się za papieża [Franciszka], aby jego wołanie o godność każdego człowieka zostało przyjęte na całym świecie.

2. Módlmy się za rządzących i polityków, aby troszcząc się o rozwój materialny i duchowy swoich obywateli, nie pomijali ludzi ubogich.

3. Módlmy się za pracodawców i kierujących zakładami pracy, aby zachowywali postawę szacunku wobec każdego pracownika i unikali wszelkiej niesprawiedliwości.

4. Módlmy się za samotnych i potrzebujących pomocy, aby doświadczyli rzeczywistego wsparcia ze strony chrześcijan i organizacji społecznych.

5. Módlmy się za zmarłych, aby obmyci Krwią Chrystusa na wieki wysławiali dobroć Boga.

6. Módlmy się za nas, abyśmy umocnieni słowem Bożym zachowali czujność serca i dobrze przygotowali się na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

Panie, Ty jesteś naszym dziedzictwem i przeznaczeniem, i nieustannie troszczysz się o każdego człowieka. Uwielbiamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszych modlitw i jeśli są zgodne z Twoją wolą, spraw, abyśmy oglądali ich wypełnienie. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.