loading

33 tydzień zwykły

Wszechmogącemu Bogu, który pragnie, abyśmy byli dziećmi światłości kroczącymi drogami wiary, przedstawmy nasze błagania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby dostrzegając nieodwołalne dary Boże był gotowy na ostateczne przyjście Zbawiciela w chwale.

2. Módlmy się za mieszkańców naszej Ojczyzny, aby wobec ataków i nacisków zlaicyzowanego świata, byli wierni swym chrześcijańskim korzeniom.

3. Módlmy się za pogrążonych w ciemnościach grzechu, aby świadomość przyjścia Dnia Pańskiego przyczyniła się do ich nawrócenia.

4. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby przykład odpowiedzialnej miłości rodziców przyczyniał się do wzrostu dobra w świecie.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili nagrody oglądania Boga w wieczności.

6. Módlmy się za nas obecnych na tej świętej Eucharystii, byśmy obdarzeni mocą i miłością Bożą szli do naszych codziennych spraw i pomnażali otrzymane dary.

Panie Boże, wysłuchaj naszych ufnych próśb zanoszonych przed Twój tron. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.