loading

33 tydzień zwykły

Ufni w dobrość i miłość Boga przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża (Franciszka), aby Duch Święty wzmacniał jego ciało i oświecał umysł.

2. Módlmy się za wszystkich mieszkańców ziemi, aby przyjmowali dzieła Boże z wdzięcznością i mądrością.

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby doświadczyli uzdrowienia duszy i ciała.

4. Módlmy się za osoby, które żyją daleko od Boga, aby doświadczyły Bożej miłości.

5. Módlmy się za zmarłych, aby powstali do życia wiecznego w chwale Zmartwychwstałego.

6. Módlmy się za nas, abyśmy umieli odczytywać znaki czasu i przylgnęli sercem do Boga.

Boże, Ty jesteś jedynym, któremu warto ufać, prosimy, wysłuchaj naszego błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.