loading

33 tydzień zwykły

Bogu, który jest Sędzią sprawiedliwym i troszczy się o ubogiego i potrzebującego, przedstawmy nasze prośby:

     Boże Ojcze, bądź łaskawy dla swojego ludu.

1. Prosimy Cię, Panie, za papieża [Franciszka], aby przez swoją troskę o ubogich i wykluczonych ze społeczeństwa ukazywał światu Twoje Ojcowskie oblicze.

     Boże Ojcze, bądź łaskawy dla swojego ludu.

2. Prosimy Cię, Panie, za polityków i mężów stanu, aby przez swoje działania przyczyniali się do poprawy losu wszystkich obywateli, szczególnie tych, których dotyka społeczne wykluczenie.

     Boże Ojcze, bądź łaskawy dla swojego ludu.

3. Prosimy Cię, Panie, za ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności, aby dzięki własnej determinacji i pomocy innych ich sytuacja uległa zmianie, a oni sami stali się pomocą i drogowskazem dla innych osób z ich otoczenia.

     Boże Ojcze, bądź łaskawy dla swojego ludu.

4. Prosimy Cię, Panie, za rodziny ubogie i potrzebujące pomocy, aby dzięki staraniom różnych instytucji otrzymały konieczne wsparcie, stając się środowiskiem wzrostu w wierze, nadziei i wzajemnej miłości.

     Boże Ojcze, bądź łaskawy dla swojego ludu.

5. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych, zwłaszcza bezimiennych i zapomnianych przez ludzi, aby dzięki modlitwom Twojego Kościoła zostali przyjęci do wiecznego domu w niebie.

     Boże Ojcze, bądź łaskawy dla swojego ludu.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas, abyśmy wsłuchani w Twoje słowo mądrze i wielkodusznie nieśli pomoc ludziom ubogim i potrzebującym.

     Boże Ojcze, bądź łaskawy dla swojego ludu.

Panie, nasz Boże, Ty nieustannie objawiasz nam siebie i dajesz nam poznać swoją wolę. Prosimy Cię, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby ludzie ubodzy i pokorni stawali się dla nas znakiem Twojej obecności w dzisiejszym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego