loading

33 tydzień zwykły

Do Boga, który jest Miłością, skierujmy naszą pokorną modlitwę:

1. Módlmy się za Kościół, aby we współczesnym świecie był niestrudzonym świadkiem miłości Boga do każdego człowieka.

2. Módlmy się za rządzących, aby w swoich działaniach kierowali się miłością wobec najsłabszych.

3. Módlmy się za powołanych do służby Bogu i ludziom, aby byli zawsze znakiem miłości w świecie.

4. Módlmy się za rodziny, aby nie brakowało w nich miłości i jedności.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby mogli radować się oglądaniem Boga twarzą w twarz.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy nieśli pokój tam, gdzie panuje nienawiść.

Wszechmogący Boże, Ty wysłuchujesz wołania swojego ludu, który gromadzi się w Twoje Imię. Obdarzaj nas nieustannie swoją miłością i wspieraj nas, byśmy zachowywali jedność między sobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.