loading

33 tydzień zwykły DP

Do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zanieśmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby dzięki jego posłudze ludzie na całym świecie mogli poznawać miłosierdzie i dobroć Boga Ojca.

2. Módlmy się za wszystkich którzy posługują ubogim, aby swoją postawą dawali wyraźnie świadectwo miłości Boga do każdego człowieka.

3. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby nie było w niej osób odrzuconych i pozostawionych bez pomocy.

4. Módlmy się za cierpiących z powodu ubóstwa, aby otrzymali potrzebną im pomoc.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy angażowali się w bezinteresowną pomoc bliźnim, aby mogli cieszyć się przebywaniem w Bożej obecności w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze byli otwarci na przyjście z pomocą potrzebującym.

Panie Jezu, który pochylałeś się nad ubogimi i cierpiącymi, racz wysłuchać naszych próśb, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.