loading

33 tydzień zwykły DP

Z wiarą, nadzieją i miłością przedstawmy nasze błagania Panu, który zachęca nas, abyśmy wzywali Jego pomocy:

     Pamiętaj o nas w miłosierdziu swoim.

1. Prosimy Cię za naszych duszpasterzy, osoby konsekrowane i katechetów, aby ich posługa nauczania przybliżała każdego człowieka do Chrystusa.

     Pamiętaj o nas w miłosierdziu swoim.

2. Prosimy Cię za rodziców, aby pomagali swoim dzieciom w odkrywaniu ich życiowego i jedynego w swoim rodzaju powołania.

     Pamiętaj o nas w miłosierdziu swoim.

3. Prosimy Cię za dzieci i młodzież, aby zdolności i talentów, którymi Bóg ich obdarował, nie zakopywały w ziemi, lecz przez wytrwałą pracę pomnażały je dla dobra wszystkich.

     Pamiętaj o nas w miłosierdziu swoim.

4. Prosimy Cię za osoby zaniedbujące życie sakramentalne, a także uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, aby otworzyły się na Bożą miłość i nawiązały żywą relację ze swoim Stwórcą i Panem.

     Pamiętaj o nas w miłosierdziu swoim.

5. Prosimy Cię za zmarłych, którzy trwają w oczekiwaniu na spotkanie z Tobą twarzą w twarz, aby dzięki modlitwie wspólnoty Kościoła otrzymali obiecaną nagrodę.

     Pamiętaj o nas w miłosierdziu swoim.

6. Prosimy Cię za nas zgromadzonych wokół stołu eucharystycznego, abyśmy nasze zdolności i dary duchowe oddali na służbę drugiemu człowiekowi i przede wszystkim Tobie, Bogu, od którego je otrzymaliśmy.

     Pamiętaj o nas w miłosierdziu swoim.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych próśb, które z ufnością Ci przedstawiamy, okaż nam swoje zmiłowanie i doprowadź do pełnej jedności z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.