loading

33 tydzień zwykły

Jezus Chrystus jest sprawiedliwym i miłosiernym Sędzią, który pragnie obdarzyć nas swoim zbawieniem, z ufnością przedstawmy Mu pragnienia naszych serc:
1. Prosimy Cię, Panie, za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby pozostali wierni głoszeniu Ewangelii całemu światu.
2. Prosimy Cię, Panie, za rodziny, aby stawały się miejscem pogłębiania wzajemnej miłości i wiary.
3. Prosimy Cię, Panie, za dzieci i młodzież, aby spotkały na swojej drodze życiowej prawdziwych świadków Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
4. Prosimy Cię, Panie, za bezrobotnych, aby otrzymali pracę, która pomoże im się rozwijać i godnie żyć.
5. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych, którzy za życia poznawali Ciebie, aby na wieki żyli w Tobie.
6. Prosimy Cię, Panie, za nas, którzy wsłuchujemy się w Twoje słowo, abyśmy pozostali wierni aż do końca, oczekując na Twoje przyjście w chwale.

Panie Jezu Chryste, który przy końcu czasów będziesz nas sądził z miłości, wlej w nasze serca wytrwałą miłość i spełnij nasze prośby. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.