loading

34 tydzień w ciągu roku

W oczekiwaniu na ponowne przyjście Chrystusa wypowiedzmy przed Bogiem przyniesione intencje:

1. Módlmy się za Kościół Święty, a szczególnie za papieża [Franciszka] i naszego biskupa […], aby z miłością przygotowali serca wiernych na przyjście Pana.

2. Módlmy się za polityków i mężów stanu, niech Bóg pokieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, aby zabiegali o pokój i pojednanie między narodami.

3. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby mężnie wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa, dobrze przygotowali się na Jego powtórne przyjście.

4. Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby stawały się miejscem wzrostu w prawdzie i miłości dla młodego pokolenia.

5. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby dostąpili uczestnictwa w dziale świętych w światłości i otrzymali koronę zwycięstwa z rąk samego Boga.

6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy w każdych okolicznościach z ufnością powierzali nasze życie Bogu.

Boże Ojcze, Ty przez pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa otworzyłeś nam drogę wiecznego zbawienia. Oczekując ponownego przyjścia Twego Syna, pełni ufności przychodzimy do Ciebie i wierzymy, że wysłuchasz naszego wołania. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest