loading

34 tydzień zwykły

Na końcu czasów Chrystus przyjdzie z wielką mocą. Pragnąc trwać w gotowości na każde doświadczenie obecności Jezusa w naszym życiu, prośmy Go z wiarą:

     Wysłuchaj nas, Jezu.

1. Wspomóż Twego Sługę Franciszka w kierowaniu Kościołem, aby wytrwale stał na straży depozytu wiary.

     Wysłuchaj nas, Jezu.

2. Spraw, aby powołani do Twojej służby byli znakiem niewidzialnej rzeczywistości, która realnie przenika życie ziemskie i wieczne.

     Wysłuchaj nas, Jezu.

3. Daj siłę bezrobotnym do pokonywania różnych trudności oraz wskaż drogi wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli.

     Wysłuchaj nas, Jezu.

4. Napełnij odwagą wszystkich przepełnionych lękiem przed końcem świata, by nie słuchali fałszywych wiadomości, lecz z ufnością i podniesioną głową wsłuchiwali się w Twoje Słowo.

     Wysłuchaj nas, Jezu.

5. Wybacz naszym bliskim zmarłym ich winy i dopuść ich do udziału w szczęściu wiecznym w Twoim królestwie.

     Wysłuchaj nas, Jezu.

6. Pozwól nam tu obecnym być zawsze czujnymi na Twoje łagodne i nienaruszające naszej wolności natchnienia, byśmy zawsze potrafili za nimi podążać i w ten sposób realizować Twoją wolę w naszym
życiu.

     Wysłuchaj nas, Jezu.

Panie Jezu Chryste, Ty spełniasz to, co powiedziałeś. Pobłogosław nas i użycz tego wszystkiego, o co Cię z ufnością prosimy. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.