loading

34 tydzień zwykły

Do Jezusa, naszego Pana i Króla skierujmy nasze pokorne błagania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie głosił Boże królestwo, oparte na prawie miłości.

2. Módlmy się za kraje pogrążone w konfliktach i ubóstwie, aby odzyskały trwały pokój i dobrobyt.

3. Módlmy się za parlamentarzystów i urzędników państwowych, aby sprawowali swoją służbę, kierując się mądrością i miłością bliźniego.

4. Módlmy się za zakonników, zakonnice i osoby, które oddały swoje życie Bogu, aby świadectwo ich życia pociągało ludzi do Boga.

5. Módlmy się za zmarłych w czasie pandemii, aby Bóg przyjął ich do swojego królestwa.

6. Módlmy się za nas, abyśmy nawet w największych trudnościach niewzruszenie ufali Bogu i Jego troskliwej miłości.

Jezusie, nasz Panie i Królu, zechciej wysłuchać naszych modlitw i okaż nam Twoją łaskę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.