loading

34 tydzień zwykły

Bogu, który umiłował nas odwieczną miłością, przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby nieustannie głosił wielką miłość Boga do każdego człowieka.

2. Módlmy się za rządzących krajami, gdzie panują konflikty zbrojne, aby wytrwale szukali dróg pojednania.

3. Módlmy się za pogrążone w konfliktach rodziny, aby Dobry Bóg obdarzył je zgodą i jednością.

4. Módlmy się za ludzi młodych, którzy zmagają się ze zniewagami ze strony rówieśników, aby uwierzyli w swoją wartość i na swojej drodze spotkali osoby, które pomogą im odzyskać pokój serca.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Miłosierny Bóg przyjął ich do swojego królestwa.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy potrafili przebaczyć tym, którzy wyrządzają nam krzywdę.

Wszechmogący Boże, Ty wzywasz nas do wzajemnej miłości, wysłuchaj modlitwy, jaką do Ciebie zanosimy, i daj nam serce gotowe do przebaczania i pojednania z bliźnimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest