loading

34 tydzień zwykły DP

Zanieśmy nasze modlitwy do wszechmogącego, wiecznego Boga, który wszystko poddał umiłowanemu Synowi swojemu, Królowi wszechświata.
1. Módlmy się, aby dzięki zaangażowaniu wszystkich członków Kościoła w dzieło ewangelizacji, wszystkie ludy i narody uznały nad sobą królowanie Boga i Ojca.
2. Módlmy się za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby zaakceptowali słowa św. Pawła: „Trzeba, ażeby Chrystus królował” (1 Kor 15, 25) i stali się współpracownikami w budowaniu Jego królestwa.
3. Módlmy się, aby naszemu chrześcijańskiemu zawołaniu: „Króluj nam Chryste!”, towarzyszyło szczere pragnienie – szczególnie ludzi młodych – pełnienia zawsze woli Bożej.
4. Módlmy się o nawrócenie dla zniewolonych przez nałogi oraz o pragnienie świętości dla każdego z wiernych.
5. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby Bóg okazał im swe miłosierdzie i przyjął do swego królestwa.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy, pełniąc uczynki miłosierdzia i otwierając się na Bożą łaskę, umacniali swą przynależność do królestwa Bożego.
Boże, który w chrzcie św. uwolniłeś nas spod władzy ciemności i przeniosłeś do królestwa swego umiłowanego Syna, wspomóż nas, abyśmy nigdy nie przestali uznawać Jego królowania nad nami. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.