loading

34 tydzień zwykły

Zanieśmy nasze błagania do Jezusa, Króla Wszechświata:
1. Jezu, Dobry Pasterzu, prosimy Cię za papieża, aby wytrwale prowadził powierzony mu lud Boży do świętości.
2. Jezu, Królu Miłosierdzia, prosimy Cię za zagubionych i wątpiących, aby uwierzyli w Twoją miłość i troskę o nich.
3. Jezu, Chlebie Życia, prosimy Cię za niewierzących, aby odkryli w sobie głód Boga.
4. Jezu, Sługo Pański, prosimy Cię za naród żydowski, aby rozpoznał w Tobie oczekiwanego Mesjasza i uwierzył, że prawdziwie jesteś Synem Bożym.
5. Jezu, zmartwychwstały Panie Życia, prosimy Cię za zmarłych, aby ze śmierci przeszli do zmartwychwstania i życia wiecznego.
6. Jezu, nasz Bracie, prosimy Cię za nas, abyśmy przez jedność w różnorodności ukazywali światu Twoje królestwo.

Jezu, Królu Wszechświata, który jesteś całym naszym życiem, wysłuchaj nas i przemieniaj nasze serca, aby uwielbiały Ciebie i służyły Tobie. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

jest