loading

4 tydzień adwentu

Oczekując z wdzięcznością na mające się nam wkrótce ukazać Zbawienie, módlmy się w potrzebach Kościoła i świata.
1. Za papieża, biskupów i prezbiterów, aby światło płynące z tajemnicy przychodzącego Chrystusa dawało im siłę do przepowiadania z mocą prawdy Ewangelii.
2. Za kraje, w których toczy się wojna, aby ich mieszkańcy mieli możliwość w pokoju przygotować się do świąt i celebrować je bez niepokoju o życie swoje i bliskich.
3. Za matki oczekujące potomstwa, aby zostały otoczone troską najbliższych i w godnych warunkach mogły wydać na świat rodzące się życie.
4. Za środki społecznego przekazu, aby były wykorzystywane do głoszenia Ewangelii tym, którzy żyją na terenach pozbawionych obecności kapłanów i misjonarzy.
5. Za zmarłych, aby miłosierny Zbawiciel wprowadził do swojego królestwa tych, którzy oczekiwali Jego przyjścia przez całe doczesne życie.
6. Za nas samych, abyśmy w trudnościach i wyzwaniach codziennego życia potrafili powierzyć się Świętej Rodzinie, która nie zważając na przeciwności, chroniła to, co dla Niej najważniejsze.
Panie Jezu, Ciebie oczekuje Twój Kościół, przybądź z darem swojego pokoju, abyśmy mogli z radością celebrować święta Twojego Narodzenia, a kiedyś spotkać się z Tobą w chwale zbawionych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.