loading

4 tydzień Adwentu

Chrystusowi, któremu powierzone jest odwieczne panowanie i do którego tęskni każde ludzkie serce, przedstawmy wspólne prośby:

     Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania

1. Prosimy Cię, Panie, aby pasterze Kościoła, przez przykład swojego życia pociągali wiernych do pełnienia dobrych czynów.

     Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania

2. Prosimy Cię, Panie, aby w rejonach dotkniętych wojną i konfliktami zapanował pokój, zgoda i bezpieczeństwo.

     Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania

3. Prosimy Cię, Panie, aby czciciele Twojej Dziewiczej Matki Maryi byli dla świata znakiem Twojej obecności i bliskości z ludźmi.

     Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania

4. Prosimy Cię, Panie, aby małżeństwa oczekujące potomstwa z pokorą i odpowiedzialnością przyjęły upragniony dar.

     Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania

5. Prosimy Cię, Panie, aby zmarli z naszych rodzin cieszyli się na wieki oglądaniem Twojego oblicza.

     Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania

6. Prosimy Cię, Panie, abyśmy ostatnie dni przygotowań do świąt Bożego Narodzenia wykorzystali na pogłębienie relacji z Tobą i najbliższymi.

     Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania

Panie Jezu, upragniony Zbawicielu, Ty zawsze pociągasz do siebie nasze serca, abyśmy na wieki sławili Twoją łaskę. Wysłuchaj naszego wołania i okaż nam swoją miłość. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.