loading

4 tydzień Adwentu

Przedstawmy nasze prośby Bogu, który posłał do nas swego umiłowanego Syna:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby z tęsknotą i nadzieją oczekiwał powtórnego przyjścia Jezusa.

2. Módlmy się za wszystkich ludzi żyjących na całym świecie, aby poznali jedynego Boga i dostąpili zbawienia.

3. Módlmy się za Państwo Izrael, aby jego władze zabiegały o trwały pokój z państwami ościennymi i o jedność wszystkich Żydów rozproszonych po świecie.

4. Módlmy się za rodziny wielodzietne, aby Bóg nagrodził ich otwartość na życie i błogosławił w codzienności.

5. Módlmy się za zmarłych z naszej wspólnoty (parafialnej), aby weszli na wieczną ucztę w domu Ojca.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze dostrzegali Boże dary i przyjmowali je z wdzięcznością.

Boże, który posłałeś do nas Twego umiłowanego Syna, prosimy, wysłuchaj naszych próśb i obdarz Twoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.