loading

4 tydzień Adwentu

Oczekując przyjścia Jezusa Chrystusa, przedstawmy Bogu sprawy bliskie naszym sercom:

     Marana tha, przyjdź, Panie Jezu.

1. Prosimy o jedność chrześcijan, aby wszyscy oczekujący narodzin Zbawiciela wzrastali w miłości, odznaczając się we wzajemnych relacjach szacunkiem i pokojem.

     Marana tha, przyjdź, Panie Jezu.

2. Prosimy za wszystkich sprawujących władzę, aby okres Adwentu był dla nich czasem szczególnego odkrywania sensu i celu podejmowanych przez nich działań na rzecz społeczeństwa, które reprezentują.

     Marana tha, przyjdź, Panie Jezu.

3. Prosimy za osoby, które są posłuszne Duchowi Świętemu i dzięki ich posłudze wiele osób może doświadczyć spotkania z żywym i działającym Bogiem, aby także one same pogłębiały swoją osobistą relację z Najwyższym i ludźmi, do których posyła ich Pan.

     Marana tha, przyjdź, Panie Jezu.

4. Prosimy za rodziców oczekujących narodzin dziecka, aby był to dla nich czas nadziei i radości, i nigdy nie byli pozbawieni koniecznej pomocy i wsparcia zarówno
instytucji państwowych, jak i swoich bliskich.

     Marana tha, przyjdź, Panie Jezu.

5. Prosimy za chorych, samotnych i opuszczonych, aby radość betlejemskiej nocy stała się również ich udziałem i doprowadziła do odzyskania nadziei i pokoju.

     Marana tha, przyjdź, Panie Jezu.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy jak Maryja i Józef, z otwartością przyjęli Chrystusa i szczególnie w okresie Bożego Narodzenia dzielili się z naszymi bliskimi i tymi, do których On nas posyła radością spotkania z Nim.

     Marana tha, przyjdź, Panie Jezu.

Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby wszyscy ludzie byli gotowi przyjąć Twojego Syna przychodzącego zarówno podczas zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego, jak i nawiedzającego nas często nieoczekiwanie w drugim człowieku. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.