loading

4 tydzień Adwentu DP

Do Boga, który troszczy się o nas i czeka, byśmy do Niego przychodzili z naszymi potrzebami, skierujmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa byli dobrze przygotowani na Jego ostateczne przyjście.

2. Módlmy się za przywódców państw, aby dążyli do pokoju i przyczyniali się do nieustannego polepszania jakości życia obywateli rządzonych przez nich krajów.

3. Módlmy się za dzieci, aby ich zaufanie wobec dorosłych nigdy nie zostało zachwiane przez niewłaściwe postępowanie osób, z którymi się spotykają.

4. Módlmy się za skrzywdzonych z powodu wojen i konfliktów zbrojnych, aby ich rany zostały uleczone i mogli cieszyć się z narodzin Zbawiciela.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się przebywaniem z Bogiem i świętymi w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dobrze wykorzystali te ostatnie dni adwentu, przygotowując się przede wszystkim wewnętrznie na spotkanie z przychodzącym do nas Zbawicielem.

Najlepszy Ojcze, wysłuchaj wszystkich naszych próśb, które pokornie do Ciebie zanosimy, abyśmy z radością przyjęli do naszych serc i domów Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.