loading

4 tydzień Adwentu

Pełni radości w bliskie już przyjście Emmanuela – Boga z nami, który przychodzi, aby napełnić świat swoim pokojem, wołajmy do Boga:

1. Ojcze, wspieraj papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby głosili z mocą tajemnicę Wcielenia Twego Jednorodzonego Syna, który przychodzi, aby nas odkupić.

2. Ojcze, napełnij pokojem serca wszystkich tych, którzy mieszkają w krajach dotkniętych konfliktami.

3. Ojcze, udziel daru męstwa i odwagi młodym ludziom, których powołujesz do swojej służby, aby z radością odpowiedzieli na Twoje zaproszenie.

4. Ojcze, dotknij swoją uzdrawiającą łaską serca wszystkich, którzy doznali w swoim życiu różnych krzywd, szczególnie ze strony swoich bliskich.

5. Ojcze, obdarz życiem wiecznym wszystkich zmarłych, którzy za życia pokładali nadzieję w Tobie.

6. Ojcze, pozwól nam, uczestniczącym w tej Eucharystii, z żywą wiarą otwierać się na przyjście Twego Syna.

Boże, Ty przez przyjście na świat Twego Syna pragniesz napełniać nas swoim pokojem. Uzdalniaj nasze serca swoją łaską, abyśmy doświadczając Twojego pokoju, potrafili się nim dzielić z najbliższymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

jest