loading

4 TYDZIEŃ W CIĄGU ROKU

Z wiarą zawierzmy dobremu Bogu nasze
prośby:

1. Módlmy się o dar Ducha Świętego dla
wierzących w Chrystusa, aby żyli pełnią
darów otrzymanych w chrzcie i nieśli
swym życiem światło Bożego królestwa
wszędzie tam, gdzie panuje ciemność
grzechu i rozpaczy.

2. Módlmy się za alumnów, którzy przygotowują
się do święceń prezbiteratu, aby
napełniali się Duchem Pana i stawali
się zdolni do podejmowania wszystkich
powierzanych im zadań.

3. Módlmy się o otwartość na dialog dla
wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa
i islamu, abyśmy odkrywając to, co nas
łączy, umieli wspólnie zabiegać o wzrost
braterstwa i pokoju na świecie.

4. Módlmy się za ciężko chorych i umierających,
aby z ufnością mogli przekroczyć
granice śmierci, mając udział w zwycięstwie
Bożego Syna nad lękiem i śmiercią.

5. Módlmy się o mądrość i światło Ducha
Świętego dla studentów, aby przez wytrwałą
pracę i dobre przygotowanie do
sesji w pokoju serca zaliczyli egzaminy.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną,
abyśmy słuchając głosu Pana,
pozwolili się prowadzić wszędzie tam,
gdzie On nas posyła.

Boże, Ojcze najlepszy, Ty znasz nasze serca
i wiesz, czego potrzebujemy. Przyjmij modlitwę,
jaką z ufnością do Ciebie zanosimy,
i spraw, abyśmy odważnie szli za Tobą w całym
naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.