loading

4 tydzień Wielkanocy

Wdzięczni Panu Bogu za łaski, którymi nas obdarza, przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za ojca świętego, biskupów i prezbiterów, aby na wzór Dobrego Pasterza znali swoje owce i dbali o ich rozwój duchowy.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby z odwagą wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa i byli przykładem dla wierzących.

3. Módlmy się za osoby, które z różnych powodów nie przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, aby spotkali życzliwych ludzi, dzięki którym doświadczą miłosiernej miłości Boga.

4. Módlmy się za ludzi młodych, których Pan wzywa na swoją wyłączną służbę, aby swoim życiem wspaniołomyślnie odpowiedzieli na zaproszenie Boga.

5. Módlmy się za maturzystów, aby z pomocą Ducha Świętego zdali egzaminy i dobrze rozeznali swoją przyszłość zgodnie z wolą Bożą.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy umocnieni słowem Bożym wypełniali swoje powołanie.

Dobry Boże, który dbasz o potrzeby każdego człowieka, Tobie przedstawiamy nasze prośby, ufni w to, że ich wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.