loading

4 tydzień Wielkanocy

Do Chrystusa, dobrego Pasterza, który został ukrzyżowany i powstał z martwych, zanośmy pełne ufności prośby:

     Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas.

1. Prosimy za pasterzy Kościoła, by Chrystus obdarzał ich siłą i był dla nich wzorem służby w Jego owczarni.

     Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas.

2. Prosimy za wszystkich zamieszkujących naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków rozporoszonych po całym świecie, by Chrystus był dla nich fundamentem wzrostu w wierze, nadziei i miłości.

     Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas.

3. Prosimy za chorych i cierpiących, by Chrystus udzielał im wszelkich potrzebnych łask i daru uzdrowienia, a odchodzących z tego świata uwalniał od lęku i pomnażał ich wiarę w życie wieczne.

     Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za ludzi młodych, dokonujących wyboru własnej drogi życiowej, aby nie lękali się oddać swojego życia Bogu w służbie drugiemu człowiekowi.

     Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za wszystkich zmarłych, szczególnie za bliskich naszemu sercu, by Chrystus przyjął ich do swojego królestwa, a tych, którzy cierpią z powodu odejścia swych bliskich, napełniał nadzieją spotkania z nimi w wieczności.

     Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, aby Chrystus udzielał nam wzrostu w wierze i uzdalniał do dawania świadectwa o jego miłości wobec każdego człowieka.

     Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas.

Chryste, nie dano ludziom żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Wysłuchaj próśb, które z wiarą zanosimy do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.