loading

4 tydzień Wielkanocy

Wsłuchani w głos Chrystusa, Dobrego Pasterza, przedstawmy Mu nasze prośby i pragnienia z nadzieją, że zostaniemy wysłuchani:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby podążając za głosem Dobrego Pasterza, stawał się dla wszystkich wiernych miejscem zjednoczenia.

2. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby na wzór Chrystusa prowadzili powierzonych im ludzi do życia wiecznego.

3. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby przez swoje mężne wyznanie wiary pociągali do Chrystusa nowe zastępy Jego wyznawców.

4. Módlmy się za osoby odczuwające powołanie do życia konsekrowanego, aby z radością odpowiedziały na Boże zaproszenie.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu i ludziom, aby Dobry Pasterz wprowadził ich do krainy życia wiecznego.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy troszcząc się o naszą wspólnotę (parafialną) i budowanie jedności, pociągali innych do pójścia za Chrystusem.

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, Ty pociągasz do siebie wielu młodych i starszych, wysłuchaj naszego wołania, aby Twój Kościół stawał się domem wszystkich, których pragniesz w nim zgromadzić. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.