loading

4 tydzień Wielkanocy

Wierzymy, że nasz Pasterz troszczy się o swoją Owczarnię, dlatego pełni ufności zanieśmy do Niego nasze prośby:

1. Panie Jezu, spraw, aby Twój Kościół niestrudzenie głosił całemu światu Twoją chwałę.

2. Panie Jezu, spraw, aby wszystkie wyznania chrześcijańskie zostały napełnione duchem miłości i przebaczenia, jednocząc się w jednej owczarni.

3. Panie Jezu, spraw, aby ludzie młodzi, zwłaszcza zagubieni na drogach życia, odnaleźli drogę powrotu do Ciebie.

4. Panie Jezu, spraw, aby wszyscy chorzy i cierpiący odnajdywali w Tobie swoje oparcie, łącząc swoje cierpienia z Twoimi.

5. Panie Jezu, spraw, aby nasi zmarli mogli przebywać z Tobą w wieczności.

6. Panie Jezu, spraw, abyśmy w codziennych trudnościach odnajdywali wsparcie we wspólnocie Kościoła.

Panie Jezu Chryste, pragniemy podążać Twoimi ścieżkami do życia wiecznego. Przygarnij do siebie swoje zabłąkane owce i wysłuchaj naszych błagań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

jest