loading

4 tydzień Wielkanocy DP

Do Chrystusa, Dobrego Pasterza, zanieśmy nasze prośby.

     Jezu, który znasz swoje owce, wysłuchaj nas.

1. Prosimy o jedność chrześcijan, aby wyznawcy Chrystusa tworzyli jedną owczarnię podążającą za jedynym Panem i Pasterzem.

     Jezu, który znasz swoje owce, wysłuchaj nas.

2. Prosimy za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby w swoim posługiwaniu Ludowi Bożemu naśladowali Chrystusa, Dobrego Pasterza.

     Jezu, który znasz swoje owce, wysłuchaj nas.

3. Prosimy za osoby rozeznające swoje powołanie, aby otrzymały światło potrzebne do podjęcia słusznych decyzji oraz odważnie i wielkodusznie odpowiedziały na wezwanie Boże.

     Jezu, który znasz swoje owce, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za mieszkańców naszego kraju, aby wszyscy razem współpracowali w budowaniu społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności.

     Jezu, który znasz swoje owce, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za zmarłych, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarzą w królestwie niebieskim.

     Jezu, który znasz swoje owce, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy, karmiąc się słowem i Ciałem Chrystusa, upodabniali się do Niego w naszych myślach, pragnieniach i uczynkach.

     Jezu, który znasz swoje owce, wysłuchaj nas.

Jezu, Dobry Pasterzu, który znasz swoje owce, pokornie Cię prosimy, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas do Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.