loading

4 tydzień Wielkanocy DP

Zgromadzeni w imię Chrystusa, Dobrego Pasterza, z ufnością zanieśmy nasze modlitwy do Boga:

1. Módlmy się za cały Kościół Święty, szczególnie za młode Kościoły w krajach misyjnych, by Pan umacniał je w wierności Ewangelii i jedności z całym Kościołem.

2. Módlmy się za Papieskie Dzieło Świętego Piotra Apostoła, aby dzięki udzielanej przez to dzieło pomocy w krajach misyjnych mogły rozwijać się powołania kapłańskie i zakonne.

3. Módlmy się za rządzących, aby ich działania nie przyczyniały się do zaniku nowych powołań kapłańskich i zakonnych, lecz stawały się dla nich wsparciem i pomocą.

4. Módlmy się za zagubionych, poranionych i poszukujących, aby na swojej drodze spotkali dobrych pasterzy, którzy z miłością zatroszczą się o ich życie.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, którzy swoje życie oddali na służbę Jezusowi Chrystusowi, aby mogli cieszyć się przebywaniem u Jego boku w niebie.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy serdeczną troską otaczali ludzi młodych, którzy rozeznają swoje powołanie.

Dobry Boże, który z czułością troszczysz się o każdego z nas, wysłuchaj naszych próśb i wprowadź na pastwiska życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest