loading

4 tydzień Wielkanocy DP

Do Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddaje życie za nas, swoje owce, módlmy się z ufnością.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

1. Błogosław, Panie, papieżowi, biskupom i prezbiterom, umacniaj ich na drodze, na którą ich wezwałeś.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

2. Przemień serca rządzących w krajach prześladujących chrześcijan, aby umożliwili wszystkim mieszkańcom ich krajów swobodne wyznawanie wiary.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

3. Oświeć umysły młodych, aby z odwagą odpowiadali na głos Twojego powołania, pozwól im cieszyć się otrzymanym darem.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

4. Błogosław rodzicom i krewnym osób powołanych, ukaż im, jak wielkim darem jest Twoje wezwanie.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

5. Udziel chorym i cierpiącym łaski wytrwałego znoszenia tego, czego doświadczają, napełnij pokojem ich serca i daj doświadczyć życzliwej pomocy.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

6. Dotknij naszych serc, abyśmy, realizując powołanie, którym zostaliśmy obdarzeni, pomagali innym odkrywać i wypełniać to, do czego zostali wezwani, przyczyniając się w ten sposób do uświęcenia świata.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

Panie Jezu, który troszczysz się o nas, wysłuchaj nas i prowadź wszystkich do swojej owczarni, w której na wieki będziemy uwielbiać Ciebie wraz z Ojcem. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

jest