loading

4 tydzień Wielkanocy DP

Do Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddaje życie za swoje owce, czyli za nas, módlmy się z ufnością.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

1. Błogosław, Panie, papieżowi, biskupom i prezbiterom, umacniaj ich na drodze, na którą ich wezwałeś.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

2. Porusz, Panie, serca młodych, aby z odwagą odpowiadali na głos Twojego powołania, pozwól im cieszyć się otrzymanym darem.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

3. Błogosław rodzicom i krewnym osób powołanych, ukaż im, jak wielkim darem jest Twoje wezwanie.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

4. Przemień serca rządzących w systemach totalitarnych, aby nie utrudniali swoim obywatelom wyznawania wiary i pełnienia Twojej woli.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

5. Umocnij, Panie, prześladowanych ze względu na to, że przyznają się do Ciebie, niech jednoczą się z Twoją ofiarą miłości.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

6. Dotknij naszych serc, abyśmy, pamiętając o wielkim darze chrztu, naśladowali Ciebie i przyczyniali się do uświęcenia świata.

     Wysłuchaj nas, Jezu, Dobry Pasterzu!

Panie Jezu, który troszczysz się o nas, ufamy, że nam dopomożesz w sprawach, które Ci przedstawiliśmy, abyśmy mogli uwielbiać Ciebie, który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.