loading

4 TYDZIEŃ WIELKANOCY

Do Boga, który jest naszym Panem, a my ludem Jego i Jego owcami, skierujmy nasze prośby w intencjach całego Kościoła.
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za Kościół święty. Spraw, Panie, aby Twoje słowo dotarło do najdalszych krańców ziemi.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się za misjonarzy. Spraw, Panie, aby mimo trudności, jakie napotykają w swojej pracy, przyczyniali się do szerzenia Twojej chwały.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Módlmy się za nieznających Chrystusa. Spraw, Panie, aby otworzyli swe serca na miłość, którą ich obdarzasz, i podążali za Twoim głosem.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Módlmy się za neoprezbiterów. Spraw, Panie, aby swoją kapłańską posługą świadczyli o Tobie i głosząc słowo Boże, żyli nim na co dzień.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Módlmy się za zmarłych. Spraw, Panie, aby dostąpili radości przebywania przed Twym tronem w niebie, gdzie ukoisz ich wszelki smutek i cierpienie.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Módlmy się za nas zgromadzonych na Eucharystii. Spraw, Panie, abyśmy słuchali Twego głosu i nie pozwolili, aby ktokolwiek wyrwał nas z Twojej ojcowskiej ręki.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, któremu cześć oddaje wielki tłum, którego nikt nie może policzyć, usłysz nasze modlitwy i wysłuchaj nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.