loading

4 tydzień Wielkiego Postu

Przez Jezusa Chrystusa, który uwalnia nas od grzechów i prowadzi do światła prawdy, zanośmy do Boga nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby promieniował światłem Chrystusa i niósł ludziom nadzieję zbawienia.

2. Módlmy się za kraje, w których łamane są prawa człowieka, aby ich przywódcy odstąpili od czynienia zła.

3. Módlmy się za pracowników służby zdrowia, aby w chorych umieli dostrzegać cierpiącego Chrystusa i nieśli im pomoc i duchowe wsparcie.

4. Módlmy się za trwających w ciemności grzechu, aby przez wiarę i pokutę powrócili do przebaczającego Boga.

5. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej liturgii, aby słuchanie i rozważanie słowa Bożego miało uświęcający wpływ na nasze chrześcijańskie życie.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i racz swoją łaską rozjaśnić ciemności naszych serc i umysłów.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.