loading

4 tydzień Wielkiego Postu

Do Boga, który tak umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna, abyśmy mieli życie wieczne, zanieśmy nasze wołanie:

1. Za papieża [Franciszka] i wszystkich pasterzy Kościoła, aby swoim nauczaniem i przykładem życia w każdym czasie ukazywali miłość Boga do człowieka.

2. Za sprawujących władzę, aby postępowali zgodnie z zasadami prawa i sumienia, mając na uwadze dobro społeczeństwa.

3. Za ludzi błądzących i wątpiących, aby napełnieni światłem Ducha Świętego uwierzyli w Jezusa Chrystusa i nie chodzili w ciemności.

4. Za uczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych, aby był to czas pogłębionego spotkania z Bogiem żyjącym.

5. Za zmarłych, aby obmyci świętą krwią Baranka zostali przez Niego przyjęci na ucztę w królestwie niebieskim.

6. Za naszą wspólnotę parafialną przeżywającą czas Wielkiego Postu, abyśmy zbliżając się do światła, które przenika serca, doświadczali miłości i bliskości Jezusa.

Wszechmogący Boże, wielbimy Cię i błogosławimy. Wierzymy, że wysłuchasz naszych próśb i wszelką nadzieję pokładamy w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.