loading

4 tydzień Wielkiego Postu

Wszystko pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa, dlatego prośmy z wiarą:

1. Za Kościół święty, aby był miejscem doświadczenia miłosierdzia i miłości Boga.

2. Za prześladowanych chrześcijan, aby z cierpliwością znosili cierpienia, a ich niezłomna wiara przyczyniała się do przemiany serc tych, którzy ich prześladują.

3. Za rządzących państwami, aby ustalając prawa, kierowali się sprawiedliwością i miłosierdziem.

4. Za spowiedników, aby w swej posłudze ukazywali obraz miłosiernego Ojca.

5. Za zmarłych, aby dane im było oglądanie Bożego oblicza.

6. Za nas, abyśmy dla wszystkich ludzi stawali się znakiem Bożej dobroci.

Boże, miłosierny Ojcze, usłysz nasze prośby i napełniaj nas coraz większą ufnością względem Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.