loading

4 tydzień Wielkiego Postu

Na początku świata Wszechmogący Bóg stworzył słońce i księżyc, aby oświetlały całą ziemię, prośmy Go łaskawie, aby i dzisiaj oświecił nasze serca światłem swojej łaski i wspólnie wołajmy:

     Niech Twoje światło zajaśnieje nad nami.

1. Boże, Ty ustanowiłeś Franciszka naszym papieżem, wspieraj jego działania oraz kieruj nim według swojej woli, aby bezpiecznie prowadził Twój Kościół do zbawienia.

     Niech Twoje światło zajaśnieje nad nami.

2. Boże, od Ciebie pochodzi wszelka władza, użycz roztropności przedstawicielom władzy świeckiej, aby prawo przez nich stanowione było poddane Twojemu boskiemu prawu.

     Niech Twoje światło zajaśnieje nad nami.

3. Boże, Twój Syn otworzył oczy niewidomemu, otwórz serca wszystkich, którzy nie uznają Twojego panowania, aby napełnieni łaską wiary mogli dojść do pełnego zjednoczenia z Tobą.

     Niech Twoje światło zajaśnieje nad nami.

4. Boże, Ty przez swojego Syna uzdrawiałeś chorych, zmiłuj się nad osobami niepełnosprawnymi, aby dzięki Twojej pomocy ofiarowały swoje cierpienie za zbawienie innych ludzi.

     Niech Twoje światło zajaśnieje nad nami.

5. Boże, Ty przez swojego Ducha dajesz życie każdemu człowiekowi, spraw, aby umarli, którzy karmili się Twoim Ciałem, zostali wskrzeszeni do życia wiecznego z Tobą.

     Niech Twoje światło zajaśnieje nad nami.

6. Boże, Ty pragniesz, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata, przymnóż nam wiary, abyśmy w naszych środowiskach odważnie świadczyli o Tobie.

     Niech Twoje światło zajaśnieje nad nami.

Wszechmogący Boże, Ty dozwalasz nam radować się wśród dorocznej pokuty i w ten sposób jeszcze gorliwiej oczekiwać świąt wielkanocnych. Wysławiamy Twoją wszechmoc, wierząc, że Ty nas zawsze wysłuchujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.