loading

4 tydzień Wielkiego Postu DP

Bóg Ojciec pragnie, abyśmy żyli w świetle Jego prawdy, dlatego możemy do Niego wołać z dziecięcą ufnością:

     Wysłuchaj nas, Boże, nasz Ojcze.

1. Niech pasterze Kościoła przez dzieło ewangelizacji nieustannie wskazują wierzącym Boże prawdy, które mają się stawać naszymi przewodnikami w codziennym życiu.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasz Ojcze.

2. Niech ci, którzy odrzucają Bożą miłość lub nie potrafią jej przyjąć, zrozumieją, że tracą to, co w życiu najważniejsze, i odkryją, że Bóg pragnie ich dobra i wolności.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasz Ojcze.

3. Niech ci, którzy sieją niepokój, niezgodę i przemoc w świecie, zrozumieją, że takie zachowanie nie prowadzi do dobra i zgody między ludźmi i niech zmienią swoje nastawienie do siebie samych i innych ludzi.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasz Ojcze.

4. Niech nasi zmarli cieszą się przebywaniem w wiecznej światłości w obecności Boga i Jego świętych.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasz Ojcze.

5. Niech każdy z nas staje się dla innych pomocą w drodze do zjednoczenia z Bogiem, a swoją postawą i zachowaniem nie zasłania Bożego światła.

     Wysłuchaj nas, Boże, nasz Ojcze.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy, które składamy przed Tobą, wierząc, że nas wysłuchasz nie dzięki naszej świętości, lecz dzięki ofierze Twojego Jedynego Syna, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.