loading

4 tydzień Wielkiego Postu DP

Do miłosiernego Boga, który zawsze na nas czeka, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za prezbiterów, szczególnie za spowiedników, aby napełnieni Duchem Świętym ukazywali nieskończone miłosierdzie Boga.

2. Módlmy się za członków Papieskiej Unii Misyjnej – kapłanów, siostry zakonne i animatorów misyjnych, aby niestrudzenie przyczyniali się do niesienia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi.

3. Módlmy się za rządzących, aby w swoich działaniach zmierzali do zapobiegania konfliktom i niesprawiedliwości.

4. Módlmy się za osoby uzależnione, aby z pomocą Ducha Świętego znalazły siłę do pokonania nałogu.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się szczęściem w obecności Boga.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy, doświadczając miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, sami chętni obdarzali nim naszych bliźnich.

Panie Boże, nasz najlepszy Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które z nadzieją i wiarą zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.